De 5 meest voorkomende manieren van ademhalen

Om te weten waar jou spanning zit en hoe je die spanning los kan laten, kan je ademhaling je hier antwoord op geven. Ga maar eens bij jezelf na waar je op dit moment ademt? En hoe adem je: oppervlakkig, of juist heel diep? Zucht je veel of adem je nauwelijks uit? Om je inzicht te geven in wat je ademhaling jou wil vertellen zal ik hieronder de 5 meest voorkomende manieren van ademhalen bespreken.

 

Ademen in je onderbuik

In je onderbuik gebied (onder je navel) zit je persoonlijke wil, je creativiteit, je gevoelens en je aarding. Als je daarmee in contact bent, ben je ook in contact met je lichaam, heb je een sterke innerlijke wil, weet je wat je wilt en kun je de signalen van je lichaam goed waarnemen en aanvoelen. Je bent in contact met je gevoelens en je seksuele, creatieve energie (je levensenergie) kan vrij stromen. Hierdoor sta je met beide voeten op de grond, kan je goed in het moment zijn en kan je energie doorstromen. Je staat dus vol in het leven.

Vind je het moeilijk om in je onderbuik te ademen? Dan vind je het waarschijnlijk ook moeilijk om echt contact te maken met je lichaam. Je kunt zelfs weerstand hebben om je te verbinden met je lichaam. Je voelt weerstand om hier op aarde te zijn, vindt het leven zwaar en je voelt je nergens thuis. Je vindt het ook moeilijk om je eigen plek te vinden en in te nemen.

Als je moeite hebt om echt aanwezig te zijn, ben je niet goed geaard en ben je je ook niet bewust van wat je werkelijk bent en waarom je op aarde aanwezig bent. Afwezigheid in het buikgebied kan tot gevolg hebben dat je je vaak gedomineerd voelt door de ander, een laag zelfbeeld hebt of weinig tot geen gevoel van eigenwaarde hebt. Je vlucht dan liever uit jezelf, je gaat jezelf veroordelen, de schuld bij jezelf zoeken en je schuld- en schaamtegevoelens nemen toe. Dit kan leiden tot zelfdestructief gedrag of vluchten in alcohol, drugs, relaties en andere verslavingen.

 

Middenrifademhaling

Het middenrifgebied vertegenwoordigt de verbinding tussen je lichaam en je ziel, tussen je persoonlijke wil en de wil van je hogere zelf. Hier komen prikkels binnen en deze worden, als je ze niet volledig verwerkt, in de middenrifspier opgeslagen en vastgehouden.

Als je hoofdzakelijk in het gebied van je middenrif ademt (solar plexus) spelen mentale wilskracht en controle een belangrijke rol in je leven. Controle is aansturing voor deze wilskracht, gevoed door onbewuste gevoelens van onveiligheid en angst. Vooral je fysieke kracht, zich uitend in een tomeloos doorzettingsvermogen (steeds maar weer doorgaan), is je drijfveer. Deze wordt gevoed vanuit je mind, want je laat je gevoelens niet of onvoldoende toe. Je hebt geen contact met wat je diep van binnen echt bent en laat je hart onvoldoende spreken.

Je denkt dat je altijd iets moet doen om liefde, aandacht en waardering te krijgen en denkt dat dit niet samen kan gaan met het openen en volgen van je hart. Je voelt je gevangen tussen twee werelden, het is het één (de verplichtingen, het moeten) of het ander (je gevoel volgen). Dit kan leiden tot overmatige angsten en je veel zorgen maken. Je hebt dan ook vaak het gevoel dat je alles alleen moet doen, omdat het anders niet (goed genoeg) gebeurt en perfectionisme wordt een valkuil.

 

Borstgebied

Je borstgebied vertegenwoordigt het toelaten en uiten van gevoelens en liefde, je kracht om kwetsbaar open te zijn en jezelf te laten zien. Als het je moeite kost om in het borstgebied te ademen komt dat vaak overeen met problematiek van mensen die vroeger in het gezin gebukt gingen onder een  overheersende autoriteit (bijvoorbeeld een dominantie vader, moeder, broer of zus). Er was geen ruimte om uitdrukking te geven aan gevoelens. Daarvoor in de plaats werd er juist een beroep gedaan op fysieke kracht en wilskracht. De uitdrukking ‘niet zeuren, maar doorgaan’ komt dan bekend voor.

Ook kun je in je leven zo gekwetst zijn dat je op een bepaald moment de keuze gemaakt hebt dat je dit nooit meer mee wilt maken. Door deze keuze te maken heb je onbewust het borstgebied afgesloten. Alsof je er een harnas omheen geplaatst hebt ter bescherming van je hart en je eigen gevoelens. Door dit harnas kun je ook geen contact maken met pijn, boosheid en verdriet, wat de stroom van liefde blokkeert.

Het hogere gedeelte van je borstgebied, net onder je sleutelbeen, vertegenwoordigt het contact met de wil van je hogere zelf en wordt wel je heilige hart genoemd. Hier ligt ook het contact met je (levens)missie en je levenspad.

 

Gespannen ademhaling

Als je een gespannen ademhaling hebt, speelt het verleden nog een grote rol. Enerzijds laat het zien dat je moeite hebt om de controle (ook over je gevoelens) los te laten. Anderzijds wil je met een krachtige en geforceerde uitademing het verleden van je wegduwen in plaats van het onder ogen te zien, te omarmen en te accepteren. Je ervaart in je leven vaak ook  meer negativiteit dan positiviteit.

 

Oppervlakkige ademhaling

Wanneer je moeite hebt om zowel in je borstgebied (hartenergie) als in je onderbuik gebied  te ademen kan de levensenergie niet vrij stromen. Je hebt dan moeite om het leven aan te gaan. Dit laat zich vaak zien in een oppervlakkige ademhaling. Er is dan vaak sprake van lage eigenwaarde, moeite hebben om jezelf het volle leven toe te eigenen en het jezelf niet waard vinden om de volheid van het leven te leven. Je hebt dan ook moeite om de goede dingen van je leven te zien, te accepteren en te ontvangen. De energie stagneert en je ervaart het leven als zwaar en hard werken. Spanning, angst, zorgen en controle gaan je leven beheersen. De trillingsfrequentie van deze energie verlaagt en zorgt voor verdichting (wordt massa), waardoor je borst- en buikgebied gesloten blijven.

 

 

Harmoniserende ademhaling zorgt voor ontspanning

Door het toepassen van de harmoniserende ademhaling kan je spanning, angst en controle loslaten. Hierdoor ontstaat er ruimte om voller te ademen. De energie kan weer stromen van en naar het hart en van en naar het centrum van creativiteit en seksualiteit. Zo kun je weer gaan leven en creëren. De intensiteit van je leven wordt verhoogd en doordat je hart zich opent kun je je weer verbinden, zowel met jezelf als met de ander.

Even terug naar het begin van deze blog

Je hebt net je ademhaling waargenomen. Nu je dit gehoord heb en je kijkt naar je ademhaling resoneert de uitleg dan bij de ademhaling die je net hebt waargenomen? Kun je er open en eerlijk naar kijken? Of is er meteen een stemmetje in je hoofd dat er iets van moet vinden? Die streeft naar het beste?

Je ademhaling reflecteert alles en wordt tegelijkertijd dus beïnvloed door wat zich in je mind afspeelt. De spanning in je lichaam, die zichtbaar is in spanning in je uitademing, is tevens een beperking voor je inademing.

 

Wat wil pijn in schouder en nek jou vertellen?

Tegenwoordig zie je veel spanning die zich uit in schouder- en nekklachten. De ademhaling wordt direct beïnvloedt door de spanning in de schouders en nek. Overal waar spanning in je lichaam zit, wordt aandacht c.q. energie naar toe getrokken. Spanning in je schouder- en nekgebied is gerelateerd aan je hoofd, aan het niet-voelen. Het trekt de aandacht en energie weg uit je buikgebied. Je staat niet meer met beide benen op de grond, de energie kan niet meer stromen. Je verliest het vermogen om te relativeren. De kans is groot dat je gedachten in een cirkeltje rond blijven dwalen, waardoor de spanning in het schouder- en nekgebied nog verder toeneemt.

De spanning in het schoudergebied verminderen is de eerste vereisten om tot een goede buikademhaling te komen. Dit doe je door je bewust te worden dat de spanning een signaal van je lichaam is. Je kan jezelf afvragen: ‘Wie of wat zit er op mijn nek? Waar moet ik mijn schouders onder zetten? Of Wat ligt er op mijn schouders?

 

Hoe de spanning in je schoudergebied afneemt

Wanneer je tijd neemt om jezelf open te stellen om naar dit signaal te luisteren, het te omarmen en te accepteren, mag je erop vertrouwen dat je nu of later inzichten krijgt over de te verwerken ervaring die op je schouders rust. Je weet en voelt welke beslissingen je kunt nemen en welke keuzes in het leven voor jou goed zijn. Je zal dan merken  de spanning in je schoudergebied afneemt (de concentratie van energie vermindert op die plaats). Hierdoor komt er ook meer ruimte in je buikgebied. Zo kunnen ervaringen uit het verleden lichter worden omdat omdat de lessen helder geworden zijn en in het leven geïntegreerd zijn,. Gevolg is dat er meer ruimte is voor ontspanning ( en genieten).

Wil je ervaren hoe de harmoniserende ademhaling jou kan helpen om je meer te ontspannen? Neem dan contact met mij op.

Trackback van jouw site.

Reacties (3)

Laat een reactie achter