Ben jij een leider of laat jij je leiden?

 

Ben jij de leider over jouw leven? Of wordt jij geleid door anderen? Wat je ook kiest, het is jouw keuze. Een keuze die gebaseerd kan zijn op heel veel verschillende gedachten en emoties. Emoties kunnen een grote rol spelen wat de keuze hierin kan zijn. Met name de emoties boosheid, schuld en schaamte zijn krachtige en manipulerende emoties.

Wanneer je vanuit deze emoties keuzes maakt gaat dit vaak gepaard met angst. Angst voor afwijzing, angst voor tekort aan liefde, aandacht, geld, materie, geluk, angst om niet gezien te worden, angst voor een slechte gezondheid of angst om je werk te verliezen. Ik zal je uitleggen wat ik hiermee bedoel

Angst is een gevoel die, zeker nu in deze tijd, bij veel mensen heerst. Je merkt dat mensen angstig zijn voor de verandering die de corona-tijd met zich meebrengt. Angst kan je blik naar de wereld beperken omdat je bang bent de controle over je eigen leven kwijt te raken.

Nu corona ons al een aantal maanden in de greep heeft zie ik dat veel mensen, zowel voorstanders als tegenstanders van het beleid omtrent corona, zich veel laten leiden door angst. Je helemaal vastpinnen op wat de overheid aan regels oplegt of je juist helemaal van distantiëren omdat je van mening bent dat de overheid juist nog meer de controle over de bevolking wil hebben. In beide gevallen is er weerstand op de verandering die plaatsvindt en vanuit die weerstand groeit de angst steeds meer omdat je bang bent voor je veiligheid, je gezondheid, je baan, je dagelijks leven, je relatie en noem maar op.

Leven in angst doet veel met je. Het levert enorm veel stress op wat weer gevolgen heeft voor je gezondheid, invloed heeft op je relaties en op je wereldbeeld. Het rare is dat wat je ook doet, hoe je ook denkt, je wordt keer op keer bevestigd in je angst door situaties om je heen. Hierdoor ga je ook voelen dat je het goed ziet, dat je angst terecht is en dus geloof je wat je voelt en denkt.

 

Angst heeft dus invloed op zowel je fysieke, mentale, emotionele als spirituele niveau

 

Fysiek niveau:

Ons lichaam reageert op angst. Het laat je stress niveau stijgen waardoor je geest-lichaam relatie uit balans raakt.  Miljoenen jaren geleden, toen er gevaar dreigde van een tijger die je wilde aanvallen, vluchtte je. Dat was je reactie en je zette al je energie om zodat je kon vluchten.

Vandaag de dag is die tijger je baas, je partner, het coronavirus, de regering, je financiën. Maar je lichaam reageert nog hetzelfde op de vluchtreactie. Er komt adrenaline, cortisol en noradrenaline vrij in je systeem. Als je die ‘vlucht-/vechtreactie’ laat voortduren ga je per definitie de hulpbronnen mobiliseren in je darmen van je eliminatie- en immuunsysteem en van je hogere breincentra. Je stopt al je energie in je spieren om te kunnen vluchten. Dat betekent dat je geheugen niet meer goed gaat werken; je concentratie daalt. Je kan je voedsel niet meer goed verteren, je gifstoffen in je lichaam kunnen het lichaam niet verlaten waardoor ze zich gaan ophopen in je lichaam en je immuunsysteem wordt (chronisch) aangetast. Netto resultaat is ziekte en aandoeningen. Dat is het enige gevolg dat van de chemie van angst komt.

 

Mentale niveau:

Omdat je je angstige gedachten gelooft (en dus waarheid is voor jou) ga je beperkende en negatieve gedachten krijgen zoals ‘Ik ben het niet waard om rekening mee te houden” of “Ik ben niet goed genoeg voor het werk wat ik doe” enz. Deze gedachten hebben invloed op je gedrag, op de manier waarop je naar je omgeving kijkt.

De omgeving daarentegen reageert hierop omdat zij de energie voelen van jouw angstige, beperkende en negatieve gedachten. En zo wordt je dus bevestigd in hetgeen je voelt en denkt. Het gevolg is dat je in een vicieuze cirkel terecht komt omdat je je gedachten bent gaan geloven.

Je gaat hierdoor steeds meer in je hoofd, in je gedachten zitten wat er voor zorgt dat je blijft malen en uit balans raakt omdat de verbinding met je lichaam hierdoor steeds minder wordt. Je kunt dan last krijgen van fysieke klachten zoals slecht slapen, spanning in nek en schouders, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, burn-out enz.

 

Emotionele niveau:

Angst is een gedachte wat een gevoel teweeg kan brengen als beklemmend en benauwend. Maar het is geen emotie. Door deze gedachte te geloven komen er wel emoties bij. Wanneer je de angstige gedachten gelooft dan roept dit emoties op als verwardheid, machteloosheid, boosheid en verdriet. Emoties die je energie kosten, vooral als je ze onderdrukt. Maar, zoals je misschien al weet, emoties laten zich niet onderdrukken. Dus wanneer het emmertje vol zit dan kan het zomaar gebeuren dat je ineens, uit het niets, een woedeaanval krijgt. Of dat je zomaar spontaan in een flinke huilbui kan uitbarsten zonder dat je echt weet wat er nu aan de hand is. Je weet alleen dat je je niet gelukkig voelt. Emoties die weggedrukt worden, worden gifstoffen voor je lichaam en zorgen ervoor dat je emotionele blokkades krijgt die weer fysieke blokkades kunnen creëren.

 

Spiritueel niveau:

Wanneer je de angstige gedachten gelooft en vanuit deze angstige gedachten leeft, de emoties die dit veroorzaakt onderdrukt, dan gaat dit ten koste van de verbinding met jezelf. De verbinding met je kern, wie je in essentie bent. Hierdoor raak je uit balans waardoor je een energielek creëert. Om werkelijk te voelen wat goed is voor jou is het belangrijk dat er balans is tussen het denken (hoofd) en voelen (hart). Door vooral in je hoofd te gaan zitten kan je niet meer voelen wat jij écht nodig hebt en laat je je sneller leiden door wat anderen denken dat jij nodig hebt.

 

Hoe fijn zou het dan ook zijn om niet meer in die angst te hoeven zitten.

 

De enige manier om niet op te gaan in je angst is de keuze maken dat je je niet meer laat leiden door je angst. De angst die aangewakkerd is door een situatie buiten jezelf en jou uit balans haalt. Het weer, je partner, een dreigend ontslag, je intimiderende baas, het coronavirus, je werk … Je kunt denken dat je baas je leven bepaalt, je kunt denken dat het weer je humeur kan beïnvloeden, je kunt denken dat het niet meer goed komt met de economie. En misschien is dit ook zo. Maar wat er écht gebeurd is dat je de keuze maakt dat de ander invloed op jou mag hebben.

Wanneer je écht voor je eigen geluk wil gaan, je niet meer wil laten leiden door wat er buiten jou gebeurt, zal je zelf het leiderschap over je eigen leven moeten oppakken. Zorg dat jij weer de regie over je leven in handen hebt. Dit betekent dat je 100% je verantwoordelijkheid gaat nemen. Dat je geluk, of ongeluk, niet meer afhankelijk is van wat er om je heen gebeurt maar dat jij zelf bepaalt wat goed is voor jou. Dat je tegen jezelf zegt: “Ik bepaal zelf of ik me laat boos maken door het gedrag van anderen tijdens deze coronavirus” of “Ik bepaal zelf of ik me laat beïnvloeden door die intimiderende baas” of  “Ik laat me niet beïnvloeden door het weer en trek mijn eigen plan in wat ik ga doen”, “Ik bepaal zelf of ik me goed voel of niet”.

Doe je dat, dan toon je leiderschap over jou leven. Jij bepaalt wat goed is voor jou, jij kiest die stappen in je leven die jij wilt zetten. Niemand anders.

 

Word de leider van jouw leven

 

Dus jij bepaalt zelf of jij de angst die jij voelt je leven, je gedrag laat bepalen. Niemand anders. Het is jou keuze. En zolang jij zegt dat de ander jou bang maakt, dat de situatie je overkomt en je geen keuze hebt hierin, dan laat je de ander bepalen wat er met jou gebeurd. Dan geef jij, en alleen jij, de verantwoordelijkheid over jouw eigen leven uit handen.

Om die leiderschap over jou leven echt te kunnen oppakken, heb je verbinding nodig met jezelf, met jouw essentie. Wanneer die verbinding er niet is, pak je je leiderschap op vanuit wilskracht en kan dit snel overgaan in controlerende, manipulerende machtsspelletjes. Dit kost energie en geeft ook stress.

Om die verbinding met jezelf te herstellen is het belangrijk dat je eerst bewust wordt van je lichaam. Want in je lichaam, in je buik, zit jouw oerkracht, jouw kern, jouw zelfwaarde. Wanneer je daarmee in contact komt kan jij in je kracht staan en voelen dat jij het waard bent om die keuzes te maken die jouw gezondheid, vitaliteit en energie brengen. Dan overkomen dingen jou niet meer maar dan gebeuren er situaties waarin jij weet en voelt dat jij altijd die keuze kunt maken die voor jou goed is. Omdat je weet en voelt wat jij op dat moment nodig hebt.

In verbinding zijn met jezelf zorgt ervoor dat er balans is tussen hoofd (denken) en je hart (voelen). Vanuit die balans kan jij 100% verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk. Dan ben jij de leider van jouw leven.

Het online programma ‘Breathfulness als weg naar een verruimd leven’ helpt je om die verbinding weer te herstellen. Schrijf je nu in en pak de regie weer van je eigen leven op.

 

 

 

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter